Makroekonomi ve Mikroekonomi Tam Olarak Nedir?

Son günlerde, özellikle Türkiye’nin ve haliyle Türk Lirasının döviz kurlarından ciddi oranda etkilenmesiyle birlikte, insanlar fikir edinmek ve neler olduğunu anlayabilmek için finans uzmanları ve ekonomistlerin açıklamalarına kulak kesilmeye başladılar. Bu noktada, birçok terimle karşılaştılar. Gündemde makroekonomi ve mikroekonomi ifadeleri çoklukla kullanılmaya başladı ve birçok kişinin aklında “makroekonomi ve mikroekonomi tam olarak nedir?” soruları oluştu.

Öncelikle makro ve mikro ifadelerini doğru bilmekte fayda var.

Makro

Fransızca ve İngilizce’de “büyük çaplı, en geniş boyutlu” anlamında kullanılan macro kelimesi, Eski Yunanca’daki makrós μακρόςuzun, büyük” sözcüğünden türetilmiştir.

Mikro

Fransızca ve İngilizce’de “küçük çaplı, en küçük boyutlu” anlamında kullanılan micro kelimesi, Eski Yunanca’daki mikrós μικρός “küçük” sözcüğünden türetilmiştir.

Makroekonomi ve mikroekonomi nedir?

Gelelim makroekonomi ve mikroekonomi ifadelerine…

makroekonomi ve mikroekonomi nedir

Ekonomi açısından çok büyük alanlar ve faaliyetler teşkil edebilecek büyüklükte detaylar ve süreçler içerdikleri için yani iki terim de aslında başlı başına büyük birer alan olduğu için ekonomistler genelde ikisinden birini seçerek onun üzerine yoğunlaşır. Ama bu durum bu iki terimi asla birbirinden ayrı düşünebileceğimiz anlamına gelmiyor.

Mikroekonomi , daha çok bireysel boyuttaki ekonomileri ve işleyişi inceler. Örneğin; bir şirketin ekonomisi ve katkısı, bir ailenin ya da bir bireyin iksitadi süreçleri gibi.

Makroekonomi ise tabir-i caizse büyük resme odaklanır. Çok daha büyük ölçeklidir. Devlet, devletler ekonomisi, global ekonomi gibi süreçleri inceler.  Toplumsal arz-talepulusal gider ve enflasyon gibi toplu değişkenleri de makroekonominin incelediği alana girer.

Ve bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere birbirleriyle direkt ya da dolaylı biçimde kuvvetli bağlara sahiptirler.

Mikroekonomi Nelerle İlgilenir?

 • Bireysel ve özel pazarlardaki arz ve talep durumu
 • Tüketici alışkanlıkları ve davranışları.
 • İş dünyası çalışan standartları. Örneğin: asgari ücret durumu.
 • Üretim ve tüketim kaynaklı bağlantılar.

Makroekonomi Nelerle İlgilenir?

 • Parasal/mali politikalar. Örneğin: Faiz oranlarının ulusal ekonomi üzerindeki etkisi nedir?
 • Enflasyon ve işsizliğin nedenleri.
 • Ekonomik kalkınma.
 • Uluslararası ticaret ve globalleşme.
 • Ülkeler arasındaki hayat standartları ve ekonomik büyüme farklılıklarının nedenleri.
 • Hükümet borçlanmaları.

Makroekonomi ve Mikroekonomi arasında farklar

Mikro ekonomi ile makro ekonomi arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir:

 1. Mikro ekonomi, olabildiğince küçük çaplı iken, makro ekonomi büyük çaplıdır.
 2. Mikro ekonomi temelindeki pazarlarn er ya da geç denge oluşacağı prensibi üzerine çalışırken, Makro ekonomilerde ise küresel pazarda dengesizlikler (gerileme ya da ani patlama) olabilir.
 3. Makro ekonomiler bilimsel veriye çok önem verir ve bunun üzerine çalışır. Mikro ekonomiler ise daha çok teoriye dayalı çalışma eğilimindedirler.

Bir cevap yazın