Türk Tarihi’ne Giriş

Türkler şanlı mazisi olan bir millettir ve dünya devletlerine etki eden, kimine korku kimine güven veren bir topluluktur. Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar dünyanın hemen hemen her yerinde devletler kurmuş, yayılmış dağılmış hemen tekrar bir devlet kurmuş tekrar dağılmış ve tekrar kurmuştur.  Peki bunu nasıl yaptılar? Türkler bu konuda iddia edildiği üzere çok mu başarılıdır? Devlet kurmak çok basit olay mıdır? Cevap “evet” ise yani devlet kurmak gerçekten basit bir şeyse diğer toplulukların tarihi, neden hep aynı noktada kalmış? Kurdukları devlet sayıları neden Türklere kıyasla az ya da hiç yoktu? soruları akıllara geliyor. Cevabımızı “hayır” olarak varsayarsak da Türkler devlet kurma becerisi bakımından, diğer milletlere nazaran bazı önemli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu özellikler nelerdi? Bu özellikleri de tarihimizden okuyarak çıkarımlar yaparak öğreneceğiz.

Türk Nedir? Kime Ne ifade eder?

türk tarihi

Türk adının anlamı nedir? Bizlere ne ifade eder? Diğer milletlere ne ifade eder? Türklük sadece bir ırkı topluluğu mu ifade ediyor? Bu sorulara cevaplar arayacağız. Önce en başından başlamak gerekiyor. Bizde öyle başlayalım.

Çünkü Tarihimiz ne sadece Türkiye Cumhuriyeti ne Osmanlı‘dan başlar. Tarihimiz zincir halkaları gibidir. Örneğin, Gazneliler olmasaydı Büyük Selçuklular belki de olmayacaktı . Büyük Selçuklular Anadolu’ya kadar gelmeseydi Anadolu Selçukluları olmayacaktı. Anadolu Selçukluları olmasaydı Osmanlı Tarihi olmayacaktı ve Osmanlı olmasa Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı diye bir yaklaşım sergilenebilir.

Bu noktada, aslolan tarihin ve tarih biliminin ruhuna aykırı biçimde varsayımlar üzerine mazi ve kültür bina etmek yerine, gerçek olayları, gerçek süreçleri en sağlıklı kaynaklardan doğru biçimde almak ve nakletmektir. Bu bilinçle yola çıkarak bilinen kaynaklardan faydalanarak Türk Tarihi’ne Giriş serimize başlıyoruz.

“Türk Tarihi’ne Giriş” üzerine 1 yorum.

Bir cevap yazın